Logg inn på din profil.

Skriv inn din epost adresse:
Skriv inn ditt passord
Glemt passord?

eller
Foreldre/foresatte eller elever over 18 år oppretter en profil her NB: kun en profil pr. familie:

English below

Velkommen til Tip Toe Dansestudio's - nettpåmelding for VÅREN 2024.

 Personen som foretar nettpåmeldingen må være over 18 år. Elever under 18 år skal ikke registrere egen brukerprofil. Dette skal foreldre/foresatte til elever under 18 år gjøre. Eleven opprettes i profilen til forelderen/foresatte.

 Det kreves ingen forhåndsbetaling til kursene. Du vil motta en faktura på mail etter din påmelding.

 Misbruk kan føre til utestengelse. Vedkommende blir juridisk ansvarlig for påmeldingen og tilhørende faktura. 

 E-posten du registrerer må være til en mail du sjekker ofte. Ordrebekreftelse sendes umiddelbart etter påmelding. 

P.S. Det tas forbehold om endringer på timeplanan.

 

Welcome to Tip Toe Dancestudios online registration for SPRING 2024.

The person who is doing the online registration must be over 18 years old.  Students/participants who is under 18 years old can not register their own profile.  It will have to be parents/gardians who is doing it for them. The student will be registered in the parents/gardinas profile.

There is no prepayment required for the courses.  You will receive an invoice by mail after your registration.

 

TipToe Dansestudio org.nr. 971393599 

 

English below

Betingelser hos Tip Toe Dansestudio 

VIKTIG! Påmeldingene er bindende.

Hvis du ikke kan ta plassen du får tildelt,

MÅ vi ha beskjed om dette innen oppstart. Ved avmelding må det sendes mail til sissel.venes@tiptoe.no 

Avmelding 1. kursuke: 200,-

Avmelding 2. kursuke: 300,-

Deretter FULL KURSAVGIFT.

 

Conditions at Tip Toe Dansestudio 

IMPORTANT! The registration is binding.

If you can not take the place you have been given,

we MUST have got that message within we start.  If you want to unsubscribe there has to be sent an e-mail to sissel.venes@tiptoe.no 

Unscribe 1st courseweek: NOK 200,-

Unscribe 2nd courseweek: NOK 300,-

Unscribe thereafter:  FULL PAYMENT

 

De som har vært elever ved Tip Toe Dansestudio det foregående semester har første prioritet til plassene ved å melde seg på innen studio stenger for semesteret. Etter den tid blir plassene tilbudt personer som står på ventelister og til andre interesserte. Vi plasserer eleven på det alderstrinn og nivå som passer for eleven.

Hvis spørsmål ta kontakt med Sissel, mobil: 95 20 08 55 eller e-post: sissel.venes@tiptoe.no

Vi gjør oppmerksom på at Tip Toe Dansestudio ikke har ansvar for elevenes eiendeler skader/uhell som måtte skje innenfor skolens område.

Norsk Lov

Kjøpsavtalen er underlagt norsk lov.

Force majeure

Hvis det oppstår ekstraordinære hendelser utenfor vår kontroll (som brann, streik, lock-down, flom, krig, opprør, naturkatastrofer osv.), som hindrer oss i å gjennomføre vår danseundervisning, er dette utenfor vår kontroll og TipToe Dansestudio er fritatt for alt ansvar.

Dette kompenseres ikke med redusert semesteravgift.

Tvister

Tvister mellom kunden og skolen skal søkes løst i minnelighet. Dersom dette ikke fører frem, kan hver av partene bringe tvisten inn for de ordinære domstoler.

 

VÅR KONTAKTINFORMASJON  

Tip Toe Dansestudio

Postboks 1298

8602 MO I RANA

Kontakt: Sissel Venes

 

Telefon: 952 00 855, epost: sissel.venes@tiptoe.no

 

BETALINGS SIKKERHET

Dintero er vår partner ved Visa/Mastercard og Vipps. 

Hos oss kan du utføre en trygg betaling med 3C-Secure teknologi. 

 Siden der du taster inn passordet ditt har som regel logoen til banken din. Denne kommunikasjonen går mellom deg og banken, på og ikke nettbutikken. Vi kan ikke se passordet eller koden du taster inn.- Alle betalinger skjer med Bank-ID 

- Websiden der du legger inn ditt kort nr. skal starte med https://  

- Ved kortbetaling vil betalingskortet også bli verifisert med CVV2/CVC2

- Bookingsystemet lagrer ingen informasjon vedrørende ditt kort nummer.

Lukk